Yok başka diyecek sözüm Yorum senin, yorum senin öğretmenim...
Yazar Selahattin Bilici   
Cumartesi, 09 Eylül 2017

Demokrasinin ne demek olduğunu öÄŸrensin. Öyle latince kökenini, tarihsel geliÅŸimini bilmese de olur. Sözlerle anlamak yerine yaÅŸayarak bir yaÅŸam tarzı haline getirsin. Kendisi ve yaÅŸadığı yerle ilgili konularda çekinmeden kalkıp fikrini söylesin. KonuÅŸmaktan korkmasın. Ä°çinde kalan, dışarı çıkma fırsatı bulamayan düÅŸünceleri, bir süre sonra gereksizliÄŸin karanlığında yitip gitmesin. Sen de bilirsin ki, düÅŸünceler söylenmek içindir. Dile gelmediklerinde küserler, akla da gelmezler. Çocuklar konuÅŸurlar, konuÅŸmayı severler. Onları susturmak yerine, nerede, ne zaman konuÅŸmaları gerektiÄŸini öÄŸret. Hayatları boyunca baÅŸkalarını dinleyip, onların dediklerini yapan kuklalar olmasınlar.

 

 

Bugüne kadar sadece bir öÄŸretmendim, ÅŸimdiden sonra aynı zamanda bir veliyim de. Eti senin kemiÄŸi benim demek isterdim ancak, bırakalım etleri de kemikleri de çocuk da kalsın. Ayrılmasın birbirinden. Ömrümün neredeyse tamamına yakına bir okulun kapısından girip çıkmakla geçti. Aynı çıplak taÅŸ zemin, aynı yarıya kadar gri boyalı duvarlar. Söylemeden geçemeyeceÄŸim. Sabahları kalkıp da, yüzümde kocaman bir gülümseme ile ‘‘YaÅŸasın bugün okul var ve ben birazdan orada olacağım.’’ dediÄŸim kaç gün vardır? Hatırlamıyorum.

ÇocuÄŸum okuma yazmayı iki ay geç öÄŸrense de olur öÄŸretmenim. 8 ile 7 nin toplamına sene sonu geldiÄŸinde hala 14 de diyebilir. Ä°nan bu hiç sorun deÄŸil. Hepsi telefi edilebilir. Benim senden ricam telafi edilemeyecek olanları öÄŸretmek de yardımcı olman. Her ÅŸeyden önce her sabah benim yaÅŸadığım duyguyu yaÅŸamasın. Okulu sevsin, seni sevsin. Gözleri günün ilk ışıklarıyla açıldığında gitmek zorunda olmanın sancısı ile deÄŸil kavuÅŸacak olmanın sevinci ile parlasın. Sınıfındaki diÄŸer öÄŸrencileri uzun bir maratonda yarış halinde oldukları rakipler olarak deÄŸil, aynı yolda beraber yürüdükleri arkadaÅŸları olarak görsün. DüÅŸtüÄŸü zaman elinden tutup kaldıracak pek çok el olsun. Ayağı takılıp tökezleyeni gördüÄŸünde sırtının dönüp gitmesin. Uzanan bir çift elde onunkiler olsun.

Demokrasinin ne demek olduÄŸunu öÄŸrensin. Öyle latince kökenini, tarihsel geliÅŸimini bilmese de olur. Sözlerle anlamak yerine yaÅŸayarak bir yaÅŸam tarzı haline getirsin. Kendisi ve yaÅŸadığı yerle ilgili konularda çekinmeden kalkıp fikrini söylesin. KonuÅŸmaktan korkmasın. Ä°çinde kalan, dışarı çıkma fırsatı bulamayan düÅŸünceleri, bir süre sonra gereksizliÄŸin karanlığında yitip gitmesin. Sen de bilirsin ki, düÅŸünceler söylenmek içindir. Dile gelmediklerinde küserler, akla da gelmezler. Çocuklar konuÅŸurlar, konuÅŸmayı severler. Onları susturmak yerine, nerede, ne zaman konuÅŸmaları gerektiÄŸini öÄŸret. Hayatları boyunca baÅŸkalarını dinleyip, onların dediklerini yapan kuklalar olmasınlar.

Saygı duymayı öÄŸrensin mesela. Dünyanın merkezinde kendisinin olmadığını, bu dünyayı baÅŸkaları ile paylaÅŸtığını bilsin. BaÅŸkalarının onu dinlemesini istiyorsa önce onları dinlemeyi bilmesi gerektiÄŸini anlasın. Ä°nsanların diline, rengine, tenine, inancına deÄŸil gözlerine bakmayı tercih etsin. Farklı olanı tehdit olarak algılamasın. Aksine , yaÅŸamı zenginleÅŸtiren renklerden biri olduÄŸunu ayırt etsin. Hayatın bir gökkuÅŸağı tadında olduÄŸunu düÅŸünsün. Bir renge takılıp diÄŸerlerini hor görmesin.

Kadın ve erkeklerin eÅŸit olduÄŸunu öÄŸrensin. Onları sınıf içerisinde birbirinden ayrıştırma. Tamamen farklı oldukları, bir araya gelmelerinin yanlış olduÄŸu düÅŸüncesi pekiÅŸmesin kafalarında. Bir kadınla bir erkeÄŸin her ÅŸeyden önce insan olduklarını düÅŸünsün. Birlikte oynasınlar, vakit geçirsinler, iletiÅŸim kurmayı, konuÅŸmayı öÄŸrensinler. Cinsel kimliklerini alıp belirli kalıpların içerisine sokma. Ben erkeÄŸim, güçlüyüm, ÅŸunu daha iyi yaparım, bunu daha iyi bilirim, sen kızısın, yapamazsın, edemezsin havasına girmesin. O kafa büyüdüÄŸünde kadına dünyayı dar eden anlayışın neferleri oluyor, unutma.

DoÄŸaya ve çevreye duyarlı olmayı öÄŸrensin. YediÄŸi ÅŸekerin ambalajını çöp kovasına atmakla baÅŸlasın iÅŸe. Sonra o dalını kırdığı aÄŸacında bir canlı olduÄŸunu öÄŸrenmekle devam etsin. Bir kedinin başını okÅŸayarak onunla birlikte mutlu olsun. Ä°nan sonrası kendiliÄŸinden gelir. PikniÄŸe gittiÄŸinde orayı bulduÄŸu gibi deÄŸil, bulduÄŸundan daha temiz bırakan çocuklar, ülkelerine de aynı ÅŸeyi yaparlar. Sınıfını, okulunu sahiplenip koruyanlar, sokağını, ÅŸehrini, vatanını da sahiplenir.

Kendi kiÅŸisel çıkarlarını, ülkesi ve halkının çıkarlarının üzerinde tutmamayı öÄŸrensin. EdindiÄŸi bilgileri insanlığın hizmetine sunmanın enayilik deÄŸil, erdem olduÄŸunu kabul etsin. Çok zeki olabilir. Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiÅŸ yeni ÅŸeyler düÅŸünebilir. EÄŸer sen ona doÄŸru yolu göstermezsen, bunları çıkarlarının oyuncağı haline getirir. Tek umursadığı daha çok kazanmak olur. BulduÄŸu formül ile milyonlarca insanı öldürecek biyolojik silahlar yapmasın. Milyonlarca insanı kurtaracak ilaçlar geliÅŸtirsin. Zira dünyanın meyli o yöndedir. Dur demezsen, zekası bir lütuf olmaktan çıkıp, insanlığın felaketine döner.

LaikliÄŸi öÄŸrensin. Onu korkularla esir eden bir anlayışın kölesi haline gelmesin. Daha çok küçük. Bırak körpe beyni, anlayamayacağı soyut kavramların içinde zehirlenip heba olmasın. BüyüdüÄŸü zaman kendisi yapması gerekeni bilecektir. DüÅŸüncelerinin etrafında aşılmaz surlar yükselmesin. Ä°nancın bireysel bir tercih olduÄŸunu, kim, nasıl ve ne ÅŸekilde yaÅŸamak istiyorsa yaÅŸaması gerektiÄŸini, kimsenin buna müdahale edemeyeceÄŸini hissettir. Tek doÄŸrunun, tek inancın, tek gerçeÄŸin kendisi olduÄŸunu sanmasın. Kılavuzu akıl ve bilim olsun. Bir ÅŸeylere inanmak istiyorsa, zamanı geldiÄŸinde inanacaktır. Onu bu konuda zorlama, rahat bırak.

Cumhuriyeti öÄŸrensin, cumhuriyet kazanımlarını öÄŸrensin, o kazanımları koruması gerektiÄŸini bilsin. Şimdilerde hor görülen pek çok deÄŸerin hangi koÅŸullarda, nasıl yaratıldığının farkına varsın. Sahip olduÄŸu soyadının, kullandığı takvimin, okumayı öÄŸrendiÄŸi alfabenin, oturduÄŸu sıranın, üzerindeki kıyafetin, aklın ve bilimin ışığında yürümenin bedeller ödenerek kazanıldığını aklından çıkarmasın. Yeri geldiÄŸinde onları korumak için ileri atılmaktan imtina etmesin. Ä°nsanlığın sahip olduÄŸu evrensel deÄŸerleri kendine kılavuz edinsin. Güçlünün yanında deÄŸil haklının yanında saf tutsun. Kul deÄŸil vatandaÅŸ, köle deÄŸil birey olsun.

Sen çok deÄŸerlisin öÄŸretmenim. Biliyorum çok fazla ÅŸey istedim senden, ama bir öÄŸretmen okuma yazmadan, toplama çıkarmadan önce insan olmayı öÄŸretmez mi öÄŸrencilerine. Derslerin bir telafisi var. Ä°nsan olmanın, o yok iÅŸte öÄŸretmenim. Her ne kadar bizlere eÄŸitmeyin sadece öÄŸretin deseler de, bunun imkansız olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Her davranışımız, her sözümüz o eÄŸitimin bir parçası. Çocuklar aÄŸzımızdan dökülen sözlerle, yürüyüÅŸümüzle, hareketlerimizle, yaptıklarımızla dolan bir havuzdan farksız. O havuz temiz olsun. Baktığımızda içimiz ferahlasın. Ne kadar temiz, ne kadar parlak, ne kadar güzel diyebilelim.

Dünyanın en onurlu iÅŸini icra ediyorsun. Sen olmasan kültür, medeniyet, ÅŸu dünyada insan eliyle yapılmış güzelliklerin hiç birisi de olmazdı. Yazılan her ÅŸiirde, okunan her kitap da, inÅŸa edilen her binada, aÄŸrıları dindiren ilaçta, ruhumuzu doyuran müzik de, musluktan akan suda, fırından çıkan ekmek de, başımızı soktuÄŸumuz ev de senin payın var. Sen olmasan onlarda olmazdı. Ama biliyor musun kötü olanlarda da payın olduÄŸunu bilmek üzüntü verici. Dünya bugün bu hale geldiyse sanırım seninde oturup biraz düÅŸünmen gerekiyor. Nerede yanlış yapıyoruz diye?

Seni deÄŸersiz, yaÅŸamda bir karşılığın yokmuÅŸ gibi göstermeye çalışanlara aldanma. YaÅŸamın ta kendisisin. Aşınan kıymetini, zedelenen mesleki onurunun yeniden onarmak ellerinde. Hepsi sıralarından geçen, ama ÅŸimdi sana burun kıvırıp, küçümseyen onca insana da kızma. Şu anda sıralarda oturan çocukları aynı akıbete uÄŸramaktan kurtaracak olan baÅŸkası deÄŸil. Biliyorsun. Bir çocuk deÄŸiÅŸir, dünya deÄŸiÅŸir. Gece başını yastığa koyduÄŸunda, vicdan denilen hesap sorucu uykuya dalmana izin vermiyorsa, yarın yeni bir gündür, daha fırsatın var. Geceyi de güne çevirirsin, kışı da bahara. Pek öyle el, etek öpmeyi sevmem ama, senin ışıl ışıl parlayan, karanlığı aydınlatan ellerinden öpmeyi borç bilirim. ÇocuÄŸuma iyi bir insan olmayı öÄŸret. Güzeli, haklıyı, doÄŸruyu, sevmeyi, saygıyı benimset. Ä°nsan olma yolculuÄŸunda kılavuzu ol. BaÅŸka da bir isteÄŸim yok.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yılın kutlu olsun öÄŸretmenim.

Son Güncelleme ( Pazartesi, 05 Mart 2018 )