SZDE SAYGI VE AHLAK KUMKUMALARI
Yazar TURGUT KOAK   
Perembe, 31 A繠stos 2017

Böyle zamanlarda ya sekterlik yap覺p bir kenarda oturur ya da faizme kar覺 asgari birlikteliklerin içinde yer al覺rs覺n. Gerçekler bu denli aç覺kt覺r, yaam da bu denli dayat覺c覺 ve öreticidir.

 

Görüntünün olas覺 içerii: 1 kii, yaz覺

 

Çanakkale'de yap覺lan ADALET KURULTAYI'n覺n ikinci günü akam覺ndan sonuna kadar oradayd覺m. Günlük olarak sürekli gelip gidenlerle youn bir insan seli oraya akt覺. Elbette böylesine büyük bir organizasyonda eksiklikler olabilir ve de baz覺 arkadalar覺m覺z eletire'debilirler. Ancak benim gördüüm düzenlilie ve sayg覺ya inan覺yorum ki orada bulunan herkes tan覺k olmutur. Bu gerçekleri görmek istemeyenler daha çok oraya AKP ve dier gerici çevrelerin gönderdikleri jurnalciler olmal覺. Bu yüzden de yanda bas覺nda dillendirilen, kimi abart覺l覺 karalamalar覺n orada hiçbiri yaanm覺 deildir. Öyle ki orada bulunan güvenlik görevlileri jandarma ve polisler de bizim gördüklerimizi eer bir art niyetli yakla覺mlar覺 yoksa kesinlikle görmülerdir. Etkinlik alan覺na girip ç覺karken oraya gelenlerin güvenlik güçlerine yakla覺mlar覺n覺 bile güvenlik görevlileri dile getirseler ne söylemek istediimi Türkiye kamuoyu kesinlikler daha iyi anlayacaklard覺r.

Neymi efendim, içki içilmimi. Kim nerede içmi bilmiyorum ama oradaki etkinlie yans覺yan en küçük bir olumsuzluk bile söz konu olmam覺t覺r. Güne Gazetesi'nin att覺覺 bal覺k ise gerçekten dorularla ilintisi bulunmayan sadece ve sadece ADALET KURULTAYI'n覺 karalamaya yönelik beyhude ç覺rp覺n覺lard覺r. Aykut Erdodu Kemal K覺l覺çdarolu'nun çad覺r覺na gitmek istemi de, sarho olduu için güvenlik görevlisini dövmü de bu kuyruklu bir yaland覺r ve karalamalar覺n nas覺l üst boyutlara ç覺kar覺lmak istendiinin bir belirtisinden baka bir yakla覺m da deildir.

AKP ve saray iktidar覺n覺n ülkeyi ne hale getirdiini tart覺ma d覺覺na itip ADALET KURULTAY'na yönelik sald覺rgan tutumlarla Gezi Gösterileri s覺ras覺nda "camide içki içildi" diyenlerin zihniyeti ayn覺d覺r hiç mi hiç de deimeden devam etmektedir. Bizler hepinizin bildii gibi o zaman neler duymad覺k neler. Say覺n Erdoan'覺n "türbanl覺 bac覺s覺" yine bildiiniz üzere bandanal覺 Gezi göstericileri taraf覺ndan nas覺l sald覺r覺ya urad覺覺n覺 da bizzat kendisi söylemiti, asla unutmu deiliz. Peki, sonra o kadar a覺r suçlamalara kar覺n sonuç neydi? Tabiî ki de yalan ve iftira. Dolay覺s覺yla da Çanaklle'deki ADALET KURULTAYI'n覺 karalay覺c覺 ne kadar söz ve yakla覺m varsa bunlar覺n hepsi de ayn覺 zihniyetin yakla覺mlar覺ndan ibarettir.

AKP'nin Parti Sözcüsü Mahir Ünal'覺n ç覺k覺p kurultayla ilgili karalamal覺 yakla覺m覺n覺n küçücük bir deeri de yoktur anlam覺 da. Hele yanda bas覺n覺n televizyon ve gazetelerde bir ka覺k suda f覺rt覺na koparmalar覺n覺 ise dikkate almaya bile demez.

Kervana Atatürkçülük kisvesi alt覺nda kat覺lan Ayd覺nl覺k gazetesinin yakla覺m覺 da üç aa覺 be yukar覺 saray zihniyeti ile ayn覺d覺r. Orada birisinin Nur risalesi okuduunu ileri sürerek bal覺k atan Ayd覺nl覺k eer gazetecilik yapacaksa oradaki resmin bütünlüüne bakmal覺yd覺. Eer baksayd覺 inan覺yorum ki c覺mb覺zla çekip ald覺覺, kimse o konuan, o konuman覺n hiç mi hiçbir deerinin de olmad覺覺n覺 bütün gerçeklii ile görecekti. Ne ki, Ayd覺nl覺k çevresinin ve de ortaya dökülen ve de hiçbir doru eylemde yer almayan baz覺 internet kular覺n覺n yans覺tt覺覺 sald覺rgan tutumlar覺 da iyi okumak gerekir. Gerçekte bu çevrelerin ilerici, devrimci ve sosyalist yap覺lar覺n içinde beinci kol görevi gördüklerini buradan rahatl覺kla söyleyebilirim.

Bütün halk覺m覺z unu bilmeli ki sosyalistlerin asli görevleri vard覺r ve de sosyalistler asla asli görevlerini bir an bile atlamazlar. Yine de bu konuya k覺saca deinip geçmek istiyorum. Biz sosyalistler iktidar için mücadele ediyoruz ve sosyalizmin gerçek kurtulu olduuna döne döne vurgu yap覺yoruz. Ancak iktidara giden yolda demokrasi mücadelesinin ne kadar önemli olduunu da göz ard覺 edemeyiz. Çünkü y覺覺nlar için demokrasi mücadelesi hem okuldur hem de bu mücadele s覺ras覺nda y覺覺nlar kendilerini eitirler. Bu anlay覺覺n d覺覺nda kalan yakla覺msa BOLEV襤K DEVR襤M'in yüce önderi Lenin'in de söyledii gibi devrimin kitlelerin eseri olduunun yads覺nmas覺ndan baka bir ey deildir.

Bir baka önemli konu ise yönetemez ve bunal覺ma dümü egemen güçlerin bavurduu faist diktatörlüklerdir. 襤te bu anda da demokrasi mücadelesi yaamsall覺k kazan覺r. Geni bir yelpazede yer alan demokrat覺ndan komünistine kadar faizme kar覺 demokrasi cephesini örmek ve faist diktatörlüklerin kar覺s覺na öyle ç覺kmak zorundad覺rlar. Ülkemizdeki son gelimelere bakt覺覺m覺z zaman gerçekler bütün ç覺plakl覺覺 ile gözümüzün önünden bir film eridi gibi geçmektedir. Böyle zamanlarda ya sekterlik yap覺p bir kenarda oturur ya da faizme kar覺 asgari birlikteliklerin içinde yer al覺rs覺n. Gerçekler bu denli aç覺kt覺r, yaam da bu denli dayat覺c覺 ve öreticidir. Yoksa dinci, gerici, eriatç覺 ve faist çevrelerin bilmem neyinde boncuk arayarak oraya dahil olmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün de alet edilmesini kimse ama kimse yutmaz. Bu yüzden de Ayd覺nl覺k çevresinin ipliini pazara ç覺karmak gerekir. Zaten y覺覺nlar onlar覺n Beinci kol görevini de yeterince kavram覺 bulunmaktad覺r.

Sonuç olarak, ADALE YÜRÜYÜÜ ile balayan, Çanakkale'de ADALET KURULTAYI ile süren AKP ve saray iktidar覺ndaki rahats覺zl覺k ka覺nt覺 boyutundan uyuzluk boyutuna gelmise oturup düünmek gerekir. Bir iktidar ki adaleti, hukuku, hak ve özgürlükleri yok etmi, üstelik bu konu ile ilgili az覺n覺 açmamakta fakat hak, hukuk, adalet aray覺lar覺n覺 ise diline dolay覺p a覺r hakaretlerini devam ettirmektedir. 襤te bu konunun bu aç覺dan iyi düünülmesi ve doru yolda olunduunun ay覺rd覺na var覺lmas覺 gerekir. 襤ktidara ve tek adam yönetimine kar覺 mücadelenin ortak bayra覺 çekilmitir. Devam覺n覺n da geleceinden kimse kuku duymamal覺d覺r.

Bu yüzden Türkiye Sosyalist 襤çi Partisi olarak bundan sonraki etkinlik ve mücadelelerin de içinde olacak geni bir demokrasi cephesinin örülmesinde üstümüze düen görevi yerine getireceiz.

Bilin!..

Son Gncelleme ( Perembe, 31 A繠stos 2017 )