left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
smin Ne nemi Var ? Yazdr E-posta
Yazar Rahmi Yldrm   
Cuma, 28 Mays 2004

nsan kendisini ne kadar özgür sayarsa saysn, özgürlüü snrsz deil. Filozoflarn çounluu "insan dünyaya özgür doar, ama sosyal artlar onu köleletirir" dese de, aslna baklrsa insan doarken bile özgür deildir.

Laf kalabal olmasn, en azndan dünyaya gelip gelmeyeceine bile bakalar karar vermitir. Hatta bunun için verilmi bir karar da yoktur çou kez.

nsan, kendisini dünyaya getirecek olanlar özgürce seçemedii gibi dünyann neresinde doacan da seçemez. Dünyann bu ülkesinde deil de öteki ülkesinde doarken, bir fkara barakann alçack tavanna ya da saray yavrusu bir villann ltl avizelerine ilk baklarn frlatrken de özgür bir seçim yapmaz insan.

Eskiden insan hiç deilse adn seçmekte bir parça söz ve yetki sahibiymi. Doan çocuk büyüyüp bir marifet bir yiitlik göstermeden ad konmazm. En azndan efsaneler öyle söylüyor.

Örnein, Dede Korkut'un anlattna göre, Dirse Han'n olu 15 yan bitirmi, Bayndr Han'n ordusunda askere alnm, fakat hâlâ ad yok. Çünkü henüz bir yiitlik marifet gösterememi. Derken yoldalaryla oynarken Bayndr Han'n ünlü boas adsz olann ve arkadalarnn üzerine yürümü. Boa öylesine güçlü ve azgn ki, boynuzlad kayay un gibi öütüyor. Arkadalar boay görünce kaçmlar, fakat Dirse Han'n olu kaçmam. Yumruunun gücü ve zekâsnn kvraklyla boay kafa üstü yere çakm. Bunun üzerine Ouz beyleri Dede Korkut'a haber salmlar,gelsin taze yiide ad koysun diye. Dede Korkut da boy boylayp soy soylayp, "Ad Boaç olsun. Adn ben verdim, yan Allah versin" demi.

Eskiden böyle, imdi ise insan kendi ad üzerinde bu kadarck da haksahibi deil. Kendi iradesi dnda doduu ülkenin kanunlarna göre,doar domaz ad bakalar tarafndan alnna yazlyor. Bu çocuk ilerde adn beenir mi beenmez mi, kimse düünmüyor. Çocuk büyüyüp akl fikir sahibi olduktan sonra adn beenmezse kvranp duruyor.

Bu kadar perevden sonra sözü getirmek istediim konu, Kürtçe isim için mahkemelerde açlan davalar deil. Daha önce de söylediim gibi. Kürtçe isim konusu hem trajik hem komik bir noktaya tand. Shakespeare "smin ne önemi var? "Gül" dediimiz eye baka bir ey deseydik yine ayn derecede güzel kokard" demi; ama,Shakespeare devrinde deiliz. Shakespeare nerden bilsin, milliyetçilik çanda isim konusu ideolojik ve etnik kimliin göstergesi haline gelecek.

Kürtçe isim konusu da biraz gösterge olarak öne çkt. Kürtler ii "etnik inat" haline getirince Türk devleti de özel kii isimlerinde W, Q, X harflerini yasaklad gibi, irket isimlerinde "Kürt" sözcüünün kullanlmasna da engel oldu.

Daha önce de deinmitik. Madem ki Türk ve Kürt etle trnak gibi ayrlmaz ve kardetir; Türk kendi diline nasl sevdalysa, Kürt'ün de kendi diline öyle sevdal olmasna amamal. Nasl ki, Türk anne baba, çocuuna Türkçe isim verebiliyor; Kürt anne baba da çocuuna Kürtçe isim koyabilmeli. Hatta, kim kendisine ve çocuuna hangi ad beenirse beensin.

Asl deinmek istediim konu, kim hangi ad beenirse beensin de, Türk ya da Kürt, vatanda çocuuna istedii ismi koyduunda sorun çözülecek mi? te ondan yana çokça umutlu deilim. deolojik ve etnik düzlemdeki sorun çözülse bile bireysel ve sosyal kimlik boyutunda sorun çözülecek gibi görünmüyor.

En basitinden, gazetelerde resmî ilan olarak yaymlanan mahkeme kararlarnn birçou isim deiikliiyle ilgili. Geçen gün benim köyüme komu Mazba Köyü ile ilgili bir mahkeme kararn görünce daha da ilgimi çekti. Vatanda, Bursal olan adn Kaya Haydar olarak deitirmi.

Birlikte çaltmz Sat adnda hanm kardeimiz de adn Melis olarak deitirmiti. Sat ve Bursal, isimlerinden neden bktklarn artk kendileri bilir. Yeni isimleriyle uzun ve mutlu yaasnlar. Lakin, internette gezinirken gözüme çarpt. Halkmzn muziplii mi desem, isim konusunda Shakespeare'i de geride brakan kalenderlii mi desem, öyle sevimli ve manidar isimler var ki, Sat ve Bursal görseler herhalde bouna mahkemeyle uramazlard.

Çeitli internet siteleri üenmemiler, telefon rehberlerindeki isimleri taramlar, kafalarna göre garip bulduklar isimleri listelemiler, gruplandrmlar. Neler yok ki içlerinde!

Örnein, siyasal anlam yüklü bir listede, zmir Çeme'den Talat Devrimci, stanbul Pendik'ten Bahattin Sac, Tekirda Merkez'den Alaattin Ülkücü,Çorum'dan Vahit Dönek. (zmir'den Abdürrahim Türkücü, Edirne'den Hasan Domatesçi ve stanbul'dan Yldray Hyarc'nn ayn listede ne ii var,anlayamadm dorusu.)

nternet ulemas baz isimleri dinsel anlam yükleyerek gruplandrm.Adana'dan Bekir Yobaz, Van'dan Burhanettin Dinci ve Karaman'dan Hac aman bu grupta yer alyorlar.

Baz isimler, tabiatta baka nesne kalmam gibi cinsel organlardan alnm. Gaziantep'ten Ali Anüs, Çorum'dan Durdu Kuku, Diyarbakr'dan Mahmut Pipi bu gruptan. Bir sosyal ortamda karlatklarn düünün.Diyarbakrl, gayet kibar bir ekilde kendisini takdim ediyor:

- Efendim, ben Mahmut Pipi.
Çorumlu ayn nezaketle yant veriyor:
- Memnun oldum, ben de Durdu Kuku.
Gaziantepli nezaketten geri kalmyor:
- Ben de Ali Anüs.
Tanma faslndan sonra bu üçlü arasndaki samimiyet nasl ilerler,bilemiyorum artk.

Cinsellik çartran gruptaki isimler yalnzca bunlar deil. zmit'ten Fahrettin Kalkmaz, Bartn'dan Mehmet Kaldrr, Konya'dan Cafer Yalar,Mersin'den Ahmet Ali Emici'yi de internet ulemas cinsel gruba koymu.

Liste öylesine uzun ki, tek tek okumaya bugün vakit kalmad.Shakespeare, Türk nüfus kaytlarn gözden geçirse, yine de "smin ne önemi var?" der miydi? Emin deilim.
Her zamanki gibi bir fkrayla vedalaalm.

Adn deitiren adam
Adamn köy yerinde lakab "Eek Hüsam" imi... Kars "Ben bu eek adndan bktm, git aaya yalvar yakar, ne yaparsan yap, senin adn deitirsin"
demi...
Adam gitmi, bir süre sonra sevinçle dönmü;
- Müjde hanm müjde! Aa benim adm deitirdi...
Kadn heyecanla sormu;
- Ne yapt, ne yapt?
- Adm "Spa" koydu. Artk herkes bana "Spa Hüsam" diyecek!
Kars yüzünü buruturarak;
- Tüh Allah müstahakn versin, sen büyür yine eek olursun!

Buras Türkiye! 

 
< nceki   Sonraki >

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: smin Ne nemi Var ? ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002971
Syndicate
 
left
Top! Top!
right