left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Bayraa Sevgi, Krtlere Nefret Yazdr E-posta
Yazar Rahmi Yldrm   
Cuma, 25 Mart 2005

Mersin'deki Nevruz kutlamalarnda Türk bayran yere çalan, yakmaya çalan çocuklar yakalanp hapse atld.

Çocuklar bu densizlii kendileri mi akl ettiler? Yoksa birileri mi akl verip ellerine bayrak tututurdu, yani olay 6-7 Eylül türünden provokasyon mudur, artk mahkemelerin bilecei i.

Bu aamada öncelikle tedirginlik duyulmas gereken nokta, Türk-Kürt kardeliinin onulmas çok zor bir yara ald; dahas, kardeliin yerini dümanln almakta olduu.

Avrupa ülkelerinde durum nasldr, bilemiyorum. Amerika'da bayrak yakmak düünce özgürlüünün ifadesi imi ve bir hak olarak Anayasal güvenceye balanm.

Fakat oras Amerika, buras Türkiye.

Bayran simgesel deerinin bu denli yüksek olduu baka bir ülke yoktur herhalde.

Bu yüzden Mersin'deki olay, "Canm, kendini bilmez iki çocuun ii, çocukla çocuk olup büyütmeyelim" denilip geçitirilmedi.

Genelkurmay Bakanl'nn "Bu, sözde vatandalarn giritii haince bir davrantr. Bayra korumak için kanmzn son damlasn aktmaya hazrz ve yeminliyiz" diye açklama yapmasndan bu yana Türkiye çalkalanyor.

IMF'nin Türkiye ekonomisini haraca balayan, Türk-Kürt ayrt etmeden emekçileri sefalete mahkum eden buyruklarna kuzu kuzu itaat edildi.

ki yl önce Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de baa geçirilen Amerikan çuvalna tepki, sitem düzeyinde kald.

Avrupa Birlii'nin aalamalar "dostça uyarlar" diye geçitirildi.

Ne zaman ki Mersin'de Türk bayra yere çalnd, millet ayaa kalkt. Ulusal bayramlarda bile görülmeyen bir heyecanla günlerdir bayraa sayg gösterileri yaplyor.

Mersin'deki densizlie, Nevruz yürüyüü yapan onbinlerce kiiden destek veren olmad.

DEHAP Genel Bakan Tuncer Bakrhan, "Türk bayra, Kürtlerin de bayradr" dediyse de inandrc bulunmad.

Türk bayrana sayg gösterilerinin arkas gelmiyor.

Tepkiler, bayraa sayg yürüyüleriyle, evlerin balkonlarna, iyerlerine, otomobillerin camlarna bayrak asmakla snrl deil.

Kürt partisi olarak bilinen DEHAP'n binalar talanyor, camlar krlyor, kaplarna iaretler konup tehdit yüklü yaftalar aslyor,

1996 ylnda HADEP kongresinde Türk bayra yere atlp yerine APO posteri çekildiinde bile bu denli kitlesel tepki verilmemiti.


nkârdan sözde vatandala

Hiç laf gevelemeye gerek yok.

Mersin'deki densizlik gösterdi ki, ulusal kimlik bakmndan kendilerini Türk ve Kürt sayan halk topluluklar arasnda giderek derinleen bir kin ve nefret uçurumu olumaktadr.

Türk ordusunun PKK ile savat, ülkenin batsna her gün ehit tabutlarnn geldii günlerde bile görülmeyen, rkçlk ve intikam frtnalarnn estii bir kin ve nefret uçurumu.

Bayraa saygszl rkç, oven milliyetçi propaganda için frsat sayan, "Böyle giderse karde kardein klcyla düer" diye soykrm tehdidi savuran okumu yazmlar deil sadece.

Kendi halinde Türkler bile Kürtlere dümanlk uçurumundan aa yuvarlanmaktalar.

Taksi oföründen manavna, imamndan mühendisine kadar, geçim derdinden bunalm Türkler, Kürtlere ve Kürt kimliine kar, giderek artan younlukta, oven milliyetçilik zehrini solumaktalar.

Kürtler ve Türkler bin yldr yanyana içiçe yaadlar.

Osmanl ülkesi emperyalistlerce paylalrken artakalan vatan topra Türklerin ve Kürtlerin ortak vatan olarak kurtarld.

Savata ortak kurtarlan vatan bar döneminde ortak vatan olmadysa da, onca Kürt isyanna ve 30 binden fazla insann topraa dütüü PKK kalkmasna karn, Türk ve Kürt emekçileri birbirlerine kötü gözle bakmadlar.

Douda PKK ile sava gerekçesiyle boaltlan yaklan köylerin Kürtleri, "Kürdistan"a deil stanbul'a, zmir'e, Adana'ya, Mersin'e, Antalya'ya göçtüklerinde reddedilmediler, yadrganmadlar, gelmelerinden kayg duyulmad.Çünkü, Türk-Kürt kardelii, baka topraklarda pek rastlanmayacak türden bir kardeliktir.
Ortak vatan yöneten sermayedar-aa-bürokrat karm elit, Türk-Kürt ayrt etmeden emekçileri soyup ezse de;

Ortak vatan yöneten elit Türklüü tek kimlik olarak dayatp Kürtlüü inkâr etse de;

Kürtçe'nin ana dil olarak kullanlmasn bile yasaklasa da Türk ve Kürt karde olarak geldi. Kardeler arasnda küslük olmad bugüne kadar.

Lakin, Mersin'deki densizlik gösterdi ki, kardelik ciddi biçimde örselenmitir.

Artk, ne dediinin ne ettiinin idrakindeki oven milliyetçi çevrelerde deil sadece, apartman kapcsnn fukara sofrasnda, sanayi içisinin dinlenme saatlerinde, orta halli memurun emeklinin devam ettii kahvehanelerde bile sohbetler Türk-Kürt ayrm üzerinedir.

Söylemeye dilim varmasa da, bu ayrmclk ve dümanlk giderek iddetleniyor.

Resmi söylemde düne kadar Ermeniler ve Rumlar için kullanlan "sözde" kelimesi, artk isim verilmeden Kürtler için de kullanlyor.

Sosyolojinin normal sayd deime hzna pek uymasa da "sözde vatandalar" söylemine son birkaç ylda gelindiini söylemek mümkün.

Belki de daha doru bir ifadeyle, onyllardr biriken cerahat son birkaç ylda akmaya balad.

ki kardeten hangisi daha çok kabahatli, bu yaznn konusu deil.

imdilik u noktalarn vurgulanmasnda yarar var:

Üzerinde yaanan vatan topra, emperyalist igalden ortak vatan olarak kurtarld.

Ne ki, kurtarlan toprak parças bar döneminde ortak vatan olmad. Türkiye, Türküyle Kürdüyle yeniden emperyalizme baml hale geldi.

Varl ve dili inkâr edilen Kürtlerin kimlik mücadelesi, Amerika ve Avrupa'nn bölgesel hesaplarnda çizilen çerçevenin dna çkamad.

Bugün gelinen noktada Amerika Kuzey Irak Kürtlerini kollarken, Avrupa Türkiye Kürtlerini kollama politikas izliyor.

Hakl ya da haksz, Türkiye Kürtlerinin gönlünde ba köeye Avrupa, Irak Kürtlerinin gönlünde ba köeye Amerika yerleiyor.

Kürtlerin bat emperyalizmine yamanma çabalarndan duyulan hrçnlk slamc çevrelerde Yahudilere, rkç milliyetçi çevrelerde Kürtlere dümanl besliyor.

ç savala ya da AB sopasyla tehdit eden Kürt milliyetçiliinin Kürtlere, soykrmla tehdit eden Türk milliyetçiliinin Türklere bir hayr dokunmuyor.

Sonuçta "ay yldz esir"* bayran gölgesindeki ortak vatan, Türk-Kürt çatmasna varabilecek bir gerilimin girdabna sürükleniyor.

Bu arada, Gümrük Birlii'ne ek protokolün ve ABD'nin ncirlik üssüyle ilgili istemlerinin üzeri bayrakla örtülüyor.


* Nazm Hikmet, Asker Kaça, 1959 

 
< nceki   Sonraki >

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Bayraa Sevgi, Krtlere Nefret ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002985
Syndicate
 
left
Top! Top!
right