left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Fethi Grcan'n Harbiyelileri Yazdr E-posta
Yazar mit zbek   
Sal, 05 Nisan 2005

“1963’lerde yaananlar ben, ancak böyle dökebildim 1976’larda iire, on üç ylda özümsemiim o olaylar, on üç yl sonra damtabilmiim. O günleri yaayp da ozanla soyunanlar, elbette ki benden daha iyi yapabileceklerdir bu ii. ‘El elden üstündür, taa ara kadar’ demi eskiler.”


çkmm bir kavgadan

vurmuum sokaklara

sokakta tank paletleri

sokakta düdük sesi

sar sar yapraklarla birlikte sanki

dallarda insan iskeletleri

asacaklar AYDEMR’

asacaklar GÜRCAN’I

belki bakalarn

pis bir ota demi gibi szlyor genzim

dökülüyor etlerim

sar yapraklar gibi

asmak neyi kurtarr

sar sar yapraklar kuru dallara?


Hasan Hüseyin Korkmazgil

(Haziran’da Ölmek Zor).

 

Ömer Gürcan; 27 Haziran 1964’de idam edilen, 21 mays 1963 direniinin övalye Ruhlu htilalcisi Süvari Binbas Fethi Gürcan’n 4 çocuundan biri.. 56 yanda. O da bir “süvari” ve o da bir “muhalif”.1966 ylnda ODTÜ Elektrik Mühendislii bölümüne girdi.Ayn yl ODTÜ’de askeri örenci bursunu kazand. Resmi üniformasn giydikten on be gün sonra, ordu üst yönetimi tarafndan, “Fethi Gürcan’n olu” olduu gerekçesi ile bursu iptal edildi.Bir yl akn hukuk mücadelesinin ardndan Dantay kararyla tekrar askeri örenci oldu. 12 Mart Askeri Muhtras’ndan sonra askeri örencilikten yeniden çkarld. Örenimini sivil olarak tamamlad. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra. babasnn kader arkada, idam karar Meclis’ten dönen Em.Ütm. Erol Dinçer’le birlikte, “ordu içinde örgütlenmek” iddiasyla gözaltna alnd.Emniyette kkbe gün ikenceden geçirildikten sonra, sekiz ay Mamak Askeri Cezaevi’nde, babasnn yatt koularda yatt.Mahkeme sonucunda beraat etti. 1985 ylna gene Erol Dinçer’le birlikte Ankara Emniyet Müdürlüü’nün ikencehanesinde girdi.Yarglanmadan serbest brakld. Babasndan kalan binicilik tutkusunu hiçbir zaman yitirmedi.Emekli olduktan sonra binicilik hocalna balad. Yaknda “68 Kuann önemli isimlerinden Tuncay Çelen ile 12 Mart üzerine yeni bir kitab çkacak olan Ömer Gürcan bu kitabnda “ Fethi Gürcan’n Harbiyelileri”ni anlatyor.


Teekkür bölümünde;

“Sene 1963. Evimiz aabeylerle dolup tayor. Bazen üniformal bazen sivil. O zaman tandm onlar. Onlar Harbiyelilerdi.Çok kalabalktlar. Zordu isimlerini örenmek. 15 yandaydm. Kardelerimle onlara isimler taktk. Arap Çocuu, Köy Delikanls, Karanlk Göz, Gitar gibi.O zamanlar onlar sevmitik. Büyüyünce daha da çok sevdik. Olaylar detayl olarak inceleyince onlar gözümda daha da büyüdü."

“Aabeylerimdi onlar benim. Onlar“Ad ve Soyadlar” ile tarihteki yerlerini aldklar için, ben de öyle hitap edeceim.” diyor.

“Demokrasi kahraman tanrlar hiçbir savunma almadan 1468 Harbiyelinin üniformasn söküyor. Anayasa da neymi. Gençlerin hakll bir daha ortaya çkyor. Fethi Gürcan’n dedii gibi “Bizim hareketimizin meruluu onlarn gayri meruluundan domaktadr.”

Osman Yektin,Önder Aydnl,Vahit Özsoy,Zihni Çetiner,Ümmet Sar,Nebi Barlas, Nezihi Frat,Turhan Binay,Zihni Yein; 1468 Harbiyeliden bazlar ve bu kiilerin azndan; hangi duygu ve düüncelerle eylem birlii oluturduklarn, komik ve ac gerçekleriyle olaylarn geliimini, mahkeme sürecini, ifadeleri, ihanetleri ve dayanmay öreniyoruz; Harbiyeli ruhunu öreniyoruz.

10.Bölük 4366 Yaka Nolu Örenci Nebi Barlas Harbiyelilerin Kurban Edilmesinin Anatomisi’ini bakn nasl yapyor;

“1468 ( 1459+9 ) Harbiyelinin harcand konusunda herkes fikir birlii içerisinde. Ben yllar sonra bir hukukçu olarak haykryorum:

Dreyfus meselesi siyasi menfaatlere, zümre ihtiraslarna, kör duygulara alet edilen, adaletin hazin yüz kzartc ve bir milletin itibarn zedeleyici hikayesidir.Fakat insanlk için ne hazindir ki, bir hakikattir. Peki Harbiyelilerin kurban edilmesi; hangi siyasi menfaatlerin, hangi kin ve ihtiraslarn, hangi intikam duygularnn hazin hikayesidir?

Bir ay evvel nönü’ye ihtilalin yaplaca MT tarafndan bildiriliyor.

Babakan nönü, 18 Mays 1963 tarihinda “3 gün içinde her ey olabilir, olaylar güçlükle önlemeye çalyorun” diyor.

Bakan C.T.Karasapan o gün ihtilalin yaplacann ihbar edildiini beyan ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutan Ali Keskiner 20 Mays günü okula geliyor. Taktik imtihanna giriyor. “Bu talebeler çok çalkan ve baarl. Bunlar izne gönderelim.” diyor.

1459 Harbiyelinin yargland mahkeme, beraat karar veriyor. Disiplin kurulu mahkemenin beraat kararn gözard ederek binlerce Harbiyeliyi büyük bir vicdanszlkla sokan ortasna atyor.

Bir hukukçu olarak haykrarak diyorum ki, ihtilalin yaplacan aylar önceden haber alan devlet, vatandana Türk Silahl Kuvvetleri’nin göz bebei Harbiyeliye tuzak kurmaz.

Adalet ve toplumun vicdannda açlan binlerce ailenin binlerce Harbiyelinin yüreklerini szlatan bu hakszln toplum önünde hesab sorulmayacak m?”

Ve bütün bunlara En Büyük Harbiyeli 1283 Yaka Nolu Örenci Mustafa Kemal cevap veriyor

“....Ben inanç ve kanatimin icabn yaptm. Müdahale ve hareketimde haklym. Eer buraya haksz gelmisem, bu hakszl meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir! te benim anladm Türk genci ve Türk gençlii....”

2.Bölük 4922Yaka Nolu Örenci Zihni Çetiner yllar sonra u deerlendirmeyi yapyor,

“...Hatta içlerinden bazlar Silahl Kuvvetleri ikballeri için kullanarak iktidara el koydular.

Bunlar bin dörtyüz altm sekiz kiilik Harp Okulu örencisini istikballerinden edenlerdi. Mustafa Kemal’in devrimlerinden çounu ve mirasn Türk-slam sentezcilerine peke çekenlerdi.Bu ülke yllarca onlarn yaratt ortamda üreyen hastalklar yaad ve hala da yaamaya devam ediyor. Henüz o sanclar dinmi deil. Özellikle 12 Mart Muhtras’n verenler, Silahl Kuvvetler içerisindeki Aydemir Cuntas’nn karsnda yer alanlardr.

Amaçlar ise 1961 Anayasas’n Süleyman Demirel’in srtna uydurmakt; kesip biçerek öyle de yaptlar. 12 Eylül ise geride ne kaldysa silip süpürmütür. Hem de Atatürkçülük adna.

Zaten Kemalist hareketi yozlatran, onu bir restorasyona uratan hep bunlar olmutur.

Adlar da zaten o dönemde “gardrop Atatürkçüleri” dir. Bunlarnkine bir ihtilal demek de doru deildir. Her ikisi de ( 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 ) emir komuta zinciri içinde gerçekletirilmi, tutucu düzen ve ABD yandaldr. ktidar yandaldr. Oy kaygsyla siyasilerin yapamadklarn yaparak, onlarn baskc, yar faist yönetimlerine zemin hazrlamlardr.”

Bin selam sana Harbiyeli...

“21 Mays gecesi yaral bir Harbiyeliye, Hükümet taraftar Albay Nusret Eraslan yardm etmek ister. Bu olay bana ve htilalin Süvarisi’nin yazar Nesrin Turhan’a anlatrken koca adam alyordu:

“Harbiyeli elimi itti. Yardm istemedi. Küçümser gibi bana bakt. Ama haklyd. Gerçek Harbiyeli oydu.”

Bin selam sana Harbiyeli...”

Sana da bizleri Fethi Gürcan’n Harbiyelileri ile tantrdn için binlerce teekkür sayn Ömer Gürcan. leri Yaynlar tarafndan baslan bu kitab lütfen okuyun.

 
< nceki

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Fethi Grcan'n Harbiyelileri ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32003002
Syndicate
 
left
Top! Top!
right