left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Duyuru Yazdr E-posta
Yazar mit zbek   
Sal, 05 Nisan 2005

ÖZGÜRLÜK ÇN KÜRT YAZILARI

Vedat Türkali

“.....Bir günler, bey takm arasnda avclk tutkusu pek yaygnm Fransa’da. Attn vurmak kolay deil, boa atmak da heves krc ya; ormanlarda, daha kular yumurtadayken, geni alanlar üstüne a gererlermi. Uçu denemelerine balayp da yükselince alara çarpp düe havalana büyüyen kular öylesine koullanrlarm ki, av mevsimi gelip de alar kaldrlnca belirli yüksekliin üstüne uçamazlar, kolayca vurulurlarm.

Olay niye anlattm umarm anladnz. Yetmi yllk baskl eitim, özellikle Kürt sorununda, insanmzn beyin çatsna, hem de pasl tellerden örülü öyle bir a gerdi ki, kaldrlm da olsa, yukarlara uçup olaylara biraz yükseklerden bakmaya en yeteneklimizin bile gücü yetmiyor. Kald ki, hep tepemizde o a. Tüm aclarmzn kayna da bu.”

Özgürlük çin Kürt Yazlar adl kitabnda; Kürt sorununa kar gelitirdiimiz artl reflekslerin sebebini bu cümlelerle anlatyor Vedat Türkali.

Kitabn banda; Prof. Dr. Server Tanilli ile birlikte hazrladklar ve öncelikle Milliyet, Hürriyet, Sabah ve “Ne idiü, bugünkü gibi daha iyice ortaya çkmad için” basacan umduklar “ “solcu” Cumhuriyet” gazetelerine gönderdikleri ama bastrtamayp ta;12-06-1992 tarihli 2000’e DORU’da paral olarak yaynlatabildikleri bir DUYURU var.

Bu DUYURU’yu sizlerle paylamak istedim.


DUYURU

Ülkemizin içinde bulunduu ar koullar, olan bitenler üzerinde titizlikle durup düünmemizi zorunlu klyor.

Ülkelerinde yaayan halklarn haklar konusunda tüm devletlerin sicilleri u ya da bu biçimde lekeler tar. ktidar elinde tutanlarca devlet, bask arac niteliiyle, bireylere kar suç ilemeye yönelik bir kuruma kolayca dönütürülebilmektedir. Halklarn kendi haklarn savunma bilincinde olmalar bu yüzden zorunludur. Bu çatmada ülke aydnlarnn devletin baskc tutumuna kar halklarn yannda yer almalar aydn olmann ölçütü saylmtr.

TC devletinin 70 yllk, tüm ülkeyi kapsayan yasal, yasad, açk, örtülü bask eylemlerinin temelinde, belirleyici çou etkenlerin yan sra, özellikle bir halk, Kürt halkn, karakol-kla arlkl devlet terörü ile sindirip ezerek Türk devletinin bütünlüünü koruma, gelimesini salama gerekçesi yatar. Böylece biz Türkler de, baka bir ulusu bask altnda tutan ulus olarak demokrasiye, özgürlüe hep özlemle bakakalmzdr. Denilebilir ki Kürt sorunu çözümlenmedii için ülkemizde demokrasi sorunu çözümlenememitir. Demokrasi sorunu çözümlenmeden de Kürt sorunu çözümlenemez.

Yeryüzünün önemli petrol yörelerinden biri üzerindeki konumlaryla Kürtler, halklara düman gizli diplomasinin kirli pazarlklarla bugün de oyun-düzenler oluturduu bir bölgede, varlklarn koruma sava vermektedirler. Bu olgu bizi, en geni kesimiyle ayn çat altnda yaadmz Kürt halknn sorunlarn tüm gerçeklii ile kavramaya, tarihsel kardeliimizi onlarn acl özverilerine dayandrmann sakncalarn anlamaya zorlar. Devlet bütünlüünü koruma köhne gerekçesiyle, Kürt halkn bugün de ezip sindirme yolunu tutanlar, bilmedirler ki, tam bir aymazlk içindedirler; iki yanl oven duygular azdrarak, yerli yersiz suçlama konusu ettikleri parçalanmann admlarn atmaktadrlar. Gençlerimizi yiyip aclarmz arttrmaktan baka sonuç vermeyen vahi saldrlar, kymlar, krmlar kkrtma yoludur bu.

Meclis kürsüsünden konuan Kürt milletvekiline saldrarak halk adna konuma frsat verilmeyen bir Türkiye’de,

Kürt öretmeni ikenceyle öldüren subaya, acllarla alay eder gibi, bir yl hapis cezas uygun görülen bir Türkiye’de,

Af-nfaz yasalarndan Kürtlerin yararlanmamas için yasalarn hukuk d zorland bir Türkiye’de,

Milletvekillerince yerinde aratrma-soruturmaya dayal kanl Nevruz raporunun yetkililerce gözard edildii bir Türkiye’de,

Varl zaten tartmal hukuk devletinin iyice askya alnmasna, basnn üç gün göz yummas istenen bir Türkiye’de,

Daha da acs, istenen üç günün kat kat fazlasyla verildii bir Türkiye’de, ülkenin yazgs çok kötü çiziliyor demektir.

Böyle bir devlet yönetiminin, hücre evleri basld savyla - dorular, yanllar ne olursa olsun - gençlerin, polis timlerince sorgusuz, yargsz öldürülmesine göz yummasnda yadrganacak hiç bir yan yoktur. Bu kymlarn, halkn katlm süsüyle, çirkin ayinlere dönütürülmesi, durumu daha da arlatrmaktadr.

Çan çok gerisindeki bu devlet yürütümünü salt arkalamann deil, olaylar karsnda susmann da suça katlmak olaca bilinciyle, hiç kimsenin, hiçbir kurumun dar, siyasal kayglarnn aritmetiine baml olmadan, hep birlikte unlar söylememizin zorunluluuna inanyoruz:

Bugün sorumlu yerleri ellerinde tutanlarca, Türk Devleti adna insanlk suçu ilenmektedir. Bizler kendimizi, ulusumuzun tarihine, insanmzn onuruna sürülmek istenen bu lekeye kar direnmekle yükümlü saymaktayz.

Sorumlular tarih, insanlk ve ulusal kamuoyumuz önünde suçluyor, koullar elverdiinde kendilerinden yasalar içinde davac olma hakkmz bir yurtta olarak sakl tuttuumuzu duyuruyoruz.

Prof. Dr. Server Tanilli Vedat Türkali

 

Bu kitabn bütün geliri, yazarnca, köyleri yaklarak göçe zorlanm Kürt köylülerinin hasta çocuklarna braklmtr.

1919 Samsun doumlu olan Vedat Türkali .Ü. Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyat Bölümü’nden 1942 ylnda mezun oldu. Maltepe ve Kuleli Askeri Liselerinde edebiyat öretmenlii yapt. 1951’de siyasal eylemlerde bulunmakla suçlanarak tutukland. Askeri mahkeme tarafndan dokuz yl hapis cezasna çarptrld. Yedi yl sonra koullu olarak serbest brakld. Rfat Ilgaz’la birlikte Gar Yaynlarn kurdu.

Vedat Türkali, Dallar Yeil Olmal adl oyunu ile TRT 1970 Oyun Ödülü’nü, Bir Gün Tek Bana ile Milliyet Yaynlar 1974 Roman Yarmasnda Birincilik Ödülü’nü ve Orhan Kemal Roman Armaann kazanmtr.

Senaryolarn yazd Karanlkta Uyananlar ( 1965 ) ve Kara Çarafl Gelin ( 1977 ) Antalya Film enlii’nde En yi Senaryo Ödülü’nü alm; yine senaryolarn yazd Bedrana ve Güneli Bataklk filmleri de Carlovy Vary Film enlii’inde Cidalc ve çi Sendikalar Özel Ödülü’nü kazanmtr

126 sayfalk bu küçük kitapta “ “Solumuz”daki kararmann nedenleri üzerine düünceler bulacaksnz”

 
< nceki   Sonraki >

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Duyuru ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002965
Syndicate
 
left
Top! Top!
right