left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Cami Duvarna Gidenler Yazdr E-posta
Yazar Vural Abaza   
Perembe, 24 Mart 2005

Eceli gelen, cami duvarna gider, derler. Bu söz, Takiyyecilerin durumuna çok uymaktadr.


Bilindii gibi 1.Cihan harbinden sonra Anadolu; Yunan, ngiliz, talyan ve Fransz ordular tarafndan igal edilmiti. Düman Ekmek ve Tuz ile karlayarak, evlerini igal komutanlarna açan, ülkeyi düman generallerine peke çekip, “Kuvay-i Milliyeciler” hakknda ölüm Fetvalar çkartanlar; bu Takiyyecilerin dedeleriydi. Bunlar; Namus ve Vatan için, savaan “Kuvay-i Milliyeciler” her yöntemi kullanarak saldrmlardr. Fakat sonunda “Kuvay-i Milliyeciler” düman tepelemi, bu hainlerin de balarn ezmiti..

1950’li yllarda; bu takiyyecilerin babalar da, genetik olarak dedelerine benzedikleri için; Cezayir’deki igalci Fransz’lara kar bamszlk mücadelesi veren, Müslüman Cezayir kurtulu savaçlarna, yardm etmemi, katliamlara ve tecavüzlere hiç ses çkarmam, fakat, -o zamanlar Gemi’yle, bir ayda gidilen- Kore’ye, Amerikan emperyalistlerinin çkarlar için asker göndermi ve savaa gönderilen bu Mehmetçiklerden binlercesi ölmü ve binlercesi de sakat kalmt..

Ayn yllarda; Türkiye’de ise; köylerdeki kz ve erkek çocuklarnn okumalar ve yetimeleri için kurulmu olan Köy Enstitülerini kapatmlar ve o okullarn yerine; kafalarndaki “düzeni” kurmak için gereken; Millet düman kiiler yetitirecek olan, mam-Hatip okullarn açmlardr. Takiyyeci lider kadronun neredeyse tamam; buralarda ulusal deerleri yerle bir edip, onun yerine Arap kültürünü ve ümmetçilii ikame eden bir eitimle, Demokrasi düman kiiler olarak yetimilerdir..

1960 askeri darbesinden sonra; Türkiye’ye ve Atatürk’ün politikalarna ihanet eden Menderes, Koraltan ve Zorlu, idam edilmilerdir. Takiyyeciler onlarn intikamn almak için, smet nönü’yü ve baz “protokolcü generalleri” de yanlarna çekerek; Devrimci Kurmay Albay Talat AYDEMR ve Devrimci Süvari Binba Fethi GÜRCAN’I asmlardr..

stanbul’u ‘Genelev yaptrmayacaz’ diyerek, Amerikan deniz piyadelerini, Kabata’tan denize döken Devrimcileri de, bu takiyyeciler, Polis ile birlik olarak, pusuya düürerek öldürmülerdir.

1972’de, 3 Vatansever genci asabilmek için de göbeklerini yrtmlardr.

Ardndan; Mara’ta, Çorum’da, Sivas’ta ‘din adna’ insanlarmz katletmilerdir. Bu Cani’lerin mahkeme’lerinde, onlar Adalet Bakan Takiyyeci evket Kazan savunmutur.

1980 ve 1990’larda PKK ve dier Devrimci örgüt taraftarlarndan binlerce kii öldürülmü, on binlercesi tutuklanarak ikencelerden geçirilmitir. Bu operasyonlarn banda ve arkasnda hep bu Takiyyeciler olmutur.

ABD’nin, Sovyetler Birliini, güneyden kuatmak üzere oluturduu “yeil kuak” projesinde kullanlmak üzere; evvelden göstermelik olarak tutuklanm Takiyyeciler, serbest braklm ve bunlar hükümetlerin içinde görevler almlardr. Bunlar; ABD’nin yönlendirmesi, Kenan Evren ve Özal kardelerin açk ve dolayl yardmlaryla, sonrasnda ise; Necmettin Erbakan araclyla Suudi Arabistan ve ran ile ibirlii yaparak, ekonomik olarak palazlanmlardr.. Ardndan da Taliban ve Hizbullah’la birletirilerek; CIA’nin emriyle; Sovyetler Birliini ykmak için çalmlardr. Daha sonra da Türkiye HZBULLAH’n kurmular ve Uur Mumcu gibi, yüzlerce Türk ve Kürt Vatanseverini “faili meçhul” cinayetlere kurban etmilerdir.

2000’lerde; “sol adna” iktidarn ba orta olan ECEVT ‘in yapt ”normal” ihanetler,“halk soldan” soutunca, ypranm Takiyyecilerin yanndan ayrlanlar ve dier Takiyyeciler, “sol söylemle halka” hitap ederek, ABD’nin de desteini alarak AKP ’yi kurmulardr.

Türk ve Kürt solunun; bu takiyyecileri deerlendirmede yapt taktik yanllar ve seçim yasalarnn tand avantaj iyi kullanan AKP, TBMM’de çounluu eline geçirmitir. AKP’nin u anda banda bulunan Tayyib E, kendisini yetitirenlerden de fazla Amerikancdr. Tayyib E, ABD’ye sonuna kadar bal olduunu göstermek için, çocuklarn da, Fethullah Gülen hoca ile beraber, ABD’ye “rehin vermitir.”


AKP, Türkiye’de erki tamamen eline geçirebilmek için; AB’ne giri kriterlerini sözüm ona savunmakta, demokratik hak ve özgürlüklerden bahsederek; ordunun eriatçlara kar olan tepkilerini (kimi entelektüel salon züppelerini de yanna çekerek, Avrupa Birlii ülkelerini ve de kimi sahtekar “solcular" da yanna alarak) etkisiz hale getirmeye çalmaktadr. Humeyni’den çok ey örenen Tayyib E, ran’a gittiinde onu karlayan ran devlet bakan, bouna m dedi “ülkenize ho geldiniz” diye.

sterseniz imdi, bu takiyyecilerin, iktidar gerçekten ellerine geçirdikleri zaman “bana dokunmayan ylan bin yl yaasn” diyenlere, “kendilerini desteklemedikleri için” -ran örneinden yola çkarak- bir bakalm, neler yapacaklar:


• Tavernalarda göbek atmaktan baka bir ey ile ilgilenmeyen; binlerce erkek ve kadn müsveddesi !.

• Stadyumlar doldurup, biri birini öldüren on binlerce -geri zekal- futbol sala!..

• Masa banda düzeni eletiren, fakat eylemlere katlmayp, birlemeyi de engelleyen, Sosyalist geçinen deklase entel unsurlar!..

• Ahlakszlklar, Yoksulluklar, Yolsuzluklar ve Vatan satanlar gördükleri halde umursamayan, sorumluluk almaktan kaçan, korkak milyonlarca insan!.

• Kravatl, etliye sütlüye karmaktan kaçnan on binlerce “kibar” memurcuk !..

• Türkiye’yi ABD ve AB, ülkelerine satmakta olan Takiyyecilere ve dier Vatan hainlerine kar, kesin tavr almayan KEMALST SUBAYLAR!..


Takiyyeciler ve Tayyib E, arkalarn birilerine yaslamadan yaayamazlar. O nedenle imdi; dün birlikte olduu Taliban ve Hizbullah’tan daha “güçlü” gördüü, ABD’ye arkasn vermitir. Tayyib E, gönül(!) verdiine çok sadktr. O nedenle de, ABD’ye düman olan Irakl direniçilere, Vatanseverlere, namuslu ve vicdanl dier tüm insanlara, bu yüzden dümandr. Ondan dolaydr ki artk, cuma namazndan sonra Cami’lerden çkan taraftarlarna, ABD veya srail bayran yaktrtmamaktadr.

AKP; Irak’l kadnlara ve erkeklere tecavüz edip, onlar katleden, igalci askerlerin devletleriyle; Ekonomik, Politik ve Askeri alanlarda ibirliini devam ettirerek, Müslüman Irak halknn dümanlarnn, dostu olduunu devaml göstermektedir. Takiyyeciler; “akllarndaki”“gönüllü Bombalara” ve dier savaçlara acyaca yerde, onlara “terörist” diyerek, onlar “günahkar” kimseler gibi gösterip, aalamaya çalyor...

AKP; kendisine oy vermi olan varolarda oturanlara da acmyor, Gecekondularn onlarn balarna ykyor. çilerin elinden ekonomik ve sosyal haklarn geriye alyor. Küçük esnafa kar, onlarn kepenklerini kapattracak yasalar çkaryor. portaclarn tezgahlarna ve mallarna el koyuyor. Köylüye yeni ekim yasaklar ve vergiler getirerek topraklarn satmaya mecbur ediyor. Memurlara, Medya mensuplarna her tür basky uyguluyor, Öretmenleri ilerinden ayrlmaya veya ikinci bir i aramaya itiyor, Emeklileri ise maa kuyruklarnda öldürüyor.

Takiyyeci “gizli” eriatçlar; Demokratik Cumhuriyet ve 1920’lerin güncelletirilmesi projelerinin, dinsel ve etnik bölünmenin panzehiri olduunu biliyor. Bu nedenle de;bu projelerin konuulmasn ve taban bulmasn engellemek için “sol” içindeki alçaklar ve ABD-AB yandalarn kullanarak, “eylem birliini” engellemeye çalyor. Bunun için de; anti eriatç kesimlerin arasna, Kama sokuyor ve sonra da onlara saldryor.

Takiyyeciler; Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk ve Kürtlerin ve dier etnik ve dinsel gruplarn, kardeçe yaadklar, güçlü bir demokratik Cumhuriyet olmasna kardr. Bunun için de, Türk-Kürt kardeliine ve Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar destek vermek için, yeniden yaplanmaya çalan Kürt hareketinin, Devrimci-Demokrat yurtseverlerle eylem beraberliine girmesine engel olmak için, elinden gelen her yola bavuruyor. Güneydou’da ve dou’da size demokratik hak ve özgürlüklerinizi vereceim diyerek, oy ald Kürt halkn, provake etmek için eline geçen her frsattan yararlanyor.

Eline Türk bayra tututurularak, provake edilen ”cahil bir Kürt çocuunun” Türk bayrana yapt saygszl, yanda olan televizyonlar ve gazetelere, kkrtc yaynlar yaptrp kullanarak; Türk ovenizmini azdryor. Ordunun içindeki ABD yanls gerici kanad, Kürt demokratlar ve devrimcilerin karsna çkartyor. Takiyyeciler bu süreçte; demokrasi ve insan haklar palavralaryla; ülkeyi ABD ve AB’nin de destekledii “lml slam cumhuriyeti” ad altnda, emperyalistlerin kuklas bir “eriat devleti” kurarak, Türkiye’yi bölmeyi planlyor. Takiyyeci ibirlikçiler; ABD, AB, Barzani, Talabani, Türk ve Kürt gericilerini, sahte solcu ve de sahte demokratlar da, arkasna alarak ve kullanarak, Türkiye’yi parçalama planlarna hz veriyor..

AKP, Demokratik Cumhuriyet’e kar bir partidir. Bu partinin kadrolarnn büyük bir bölümü; ulusal ve vicdani deerlere önem vermeyen kiilerden olumutur. Bunlar; Demirel, Erbakan ve Humeyni gibilerin etkisinde kalm kiilerdir.. Bunlar; insanlar yakan ve ikencelerle katledenleri savunan kiilerdir.. Bunlar; Para ve kariyer için, her türlü cambazl yapan takiyyecilerdir..

Türkiye Cumhuriyeti; on binlerce ehit verilerek, igalcilerden ve dinci sahtekarlardan kurtarlp, kurulmu bir devlettir.

Bu devlet bizimdir.


O nedenle;

“Bu ahlakszlk ve vicdanszlkta, biri birleriyle yaran Takiyyecilerin; Türkiye’yi satma ve bölme planlarna izin vermek istemeyen tüm namuslu insanlar, DEMOKRATK CUMHURYET cephesinde birlemelidir” diyoruz..

 
< nceki

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Cami Duvarna Gidenler ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002981
Syndicate
 
left
Top! Top!
right