left
 
 
   
right
Ana Sayfa
Cuma, 19 Ocak 2018
 
 
Ana Sayfa
Yazarlarmz
Haberler
TV Programları
ner Grcan Ktphanesi
Kadın Meclisi
Bize Ulan
Bayrak Provokasyonunun Dndrdkleri ve Demokratik Toplum Hareketinin Ksa Eletirisi Yazdr E-posta
Yazar M. Toros Grkaya   
Sal, 05 Nisan 2005

“nsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar “ diyordu Marks, “ ama kendi keyfiyetlerine göre, kendi seçtikleri koullar içinde yapmazlar, dorudan veri olan geçmiten kalan koullar içinde yaparlar “ diye eklemeyi de ihmal etmiyordu.

Dünyada burjuva aratrmaclarn önemli bir ksmnn dahi hak verdii bu toplum-bilimsel yaklam Demokratik Toplum Hareketi Oluumu (D.T.H.) balangcndan bu yana unutmu göründü.

Ama tarih Ortadou gibi geni bir corafya içinde yazlmak istenince ne yazk ki, bölgenin Kürt airet ilikileri üzerine çöreklenmi ilkel milliyetçiliinin olanca arl D.T.H. yöneticilerinin beyinlerinin üzerine bir da gibi çöküverdi.

“Genel yaklam ve ilkeler üzerine “ sayfalar dolusu yazlarda anlatlanlarla yaplanlar arasnda giderek büyüyüveren uçurumlar oluuverdi.

Ve böylece kendilerini; bir halkn kaderini kendinde cisimletiren ve bu yüzden tarihimizde skça rastland gibi bedelini tecritte- yalnzla terkedilmilikle ödeyen bir inisiyatifin barçl ve devrimci söylemlerinin, ilkel milliyetçi güdülere kar uyarlarnn ve güncellemesini arzu ettii tarihe ilikin açlmlaryla ilgili çrpnlarnn aksine, “Sezarn hakkn Sezara “ vermeden “bamsz ve balantszm “ gibi, bir baka biçime dönütürmeye çalarak yepyeni bir eyler yaratyorlarm gibi göründüler.

Böylece daha ilk batan her ey sahte bir kla bürünmü oluverdi.

“Genel yaklam ve ilkelerinde” Demokratik Cumhuriyet açlmnn özüne ilikin temel hiçbir önermede bulunmadlar.” Bamsz ve balantsz” görünme gayretleri onlar Demokratik Cumhuriyetle ilgili temel materyal ve ana kona salayan “1919’larn güncelletirilmesini”, tarihsel ve snfsal bütün yapsyla bir kenara itmelerine yol açt. 1919’lar savunurlarsa “Kemalist” görüneceklerini sandlar. Bu korku saflarnda ilkel milliyetçi benlikleri cesaretlendirdi. Etkili olduklar basn ve medya olanaklar içinde 1919’larn öne çkartlmas gereken tarihsel ve snfsal temel yanlar arka plana itilirken, belirgin olmayan tali yanlar öne çkartlarak eletiriye tabi tutuldu. Böylece daha iin bandan itibaren 1919’larla birlikte Demokratik Cumhuriyet’in ruhuna da fatiha okunmu olundu.

“ Genel yaklam ve ilkelerinde”, “ Türkiye’de halka dayal bir siyaset kültürü ile yola çktklarn”, “ ..bütün partilerden farkl olarak… partileme sürecini halkla birlikte tartarak”, “ .halkn demokratik iradesinin en geni katlmyla ekilleneceini”, “. Demokrasi mücadelesine katk sunmak isteyen tüm kesimleri kapsamay amaçladklarn” belirttiler.

Türkiyeli aydnlarn, devrimci-demokratlarn katlmn bekledikleri (!) “ Aydnlar ve halkla buluma toplantlar” düzenlediler. Özellikle bat illerinde katlm ve konumalarn snrlandrld gönülsüzce düzenlendii her haliyle belli olan bu toplantlarda, aydnlarn yeterli ilgi göstermedii Özgür Gündem gazetesi manetlerine tanarak Türkiye solundan yaknld. “ Ne yapalm gelmiyorlar, o zaman bizde bir Kürt partisi kurarz, Türkiye’nin meselelerine sahip çkarz” ( Feridun YAZAR, Ümraniye toplants) diyecek kadar Demokratik Cumhuriyet kavramn anlamszlatrdlar. DEHAP gibi onlardan daha kurumsal bir parti ortada dururken, ona benzer yapda baka bir parti kurmann mantn saflarnda douraca ikilemlere aldrmadan bir türlü açklayamadlar. Yoksa düünülen parti tecritte yalnzlatrlan inisiyatifin altn çizdii ttihat Terakki ve CHP deil miydi? Az çok tarihle ilgisi olan meselelere duyarl biri açsndan ttihat Terakki denilirken Enver Paa milliyetçiliinden bahsedilmediine göre, CHP denilirken de 1948’lerden günümüze gelen CHP kastedilmediine göre, bir ilke olarak örneklenmi bu tarihsel olgularn “ Kemalist “ söylemlere yol açar endiesiyle atlanlmasn da beraberinde getirdi.

Ve böylece sonunda 1919’larn güncel klnmas ve bir ilke olarak alt çizilmi olan olgularn tarihsel ve snfsal analizlerinden uzaklalarak, artk içi boaltlm bir Demokratik Cumhuriyet kavramnn üzerine Demokratik Konfederalizm kavramn 21 Mart Nevruz kutlamalar frsat bilinerek yeni bayraklarla bezenmi olarak ortaya konuldu.

Ynlara kar yeni bir eyler yaratlaca umuduyla göründükleri Nevruz kutlamalarnda, yllardr horlanm ve itelenmi bir halkn her eye ramen içselletirmi olduu tarihsel barçllnn koullarnda, tecritteki insann bu ynlar üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, onun gerçek söylemlerini deil sadece ve sadece resimlerini portrelerde canlandrlmasna göz yumdular.

Ve böylece tarihin yeni sahnesinde Türkiye deil Ortadou ölçeinde sayg göreceklerini sandklar Demokratik Konfederalizm’ le eretilenmi bir kyafetle ve eklektikletirilmi bir “Öcalan azyla” ortaya çkarak ilkel milliyetçilie prim vermi oldular.

te bunun gibi L.Zana , konfederalizm bayraklar altnda “ Leyla “ ve “ Caney “ türkülerinin eliinde Fatma Öcalan’nn elini öperken, bütün bu oldu- bittiler açsndan içerdekine saygda kusur etmi olmann acsn duymuyor muydu?

Neticede egemen güçler tarafndan yaratlabilecek bütün provokasyonlarn, ilkel milliyetçi duygular kabartabilecek bütün davranlarn ve en nihayet Demokratik Cumhuriyet’i anlamlatrabilecek bütün olgulara fiziki darbe vurulabilmesinin her türlü yolu ve zemini D.T.H. yöneticilerinin kendi elleriyle yaratlm olundu.

Sünni’si Alevisi, Türk’ü, Kürdü ile kozmopolit bir il olan Mersin’de Nevruz kutlamalar srasnda çocuk yataki iki genç üzerlerine frlatlan Türk bayran öfkeleri içinde çineyip yakmaya kalknca olanlar oldu. Bunu frsat bilen görsel medya ve burjuva basn tetiklenmi gibi olay manetlerine tayverdiler. Köe yazarlar hemen sivrilttikleri kalemleriyle konuyu ilemeye baladlar. Ardndan devletin yetkili azlarnn “ lanetler” ve “ yeminler” okuyan açklamalar geldi. Hükümet “ laf ettirmeyiz” dedi. Siyasal partilerin bir ksm “ alçaklk”“ bunlar çapulcular” demekle tepkilerini kamuoyuna duyurdular.MHP ve Ülkü Ocaklar “ Bayraa sayg yürütüleri” düzenlemeye balad. Devlet RTÜK aracl ile Tv kanallarna ulusal bayramlarda olduu gibi ekranlarna Türk bayra yerletirmeleri çarsnda bulundu.Bayrak kampanyasna çeitli illerdeki iyerleri ve evler de kendiliinden katld. Ve ülkede dengeler bar koullarnn aleyhine yeniden deimeye balad.

Mersin’de yaanan olay D.T.H. ve DEHAP yöneticileri “ provakasyon” olarak açklarken , çuvaldz baka yere batryorlard. Aslnda bu açklama zevahiri kurtarmaktan baka bir anlama gelmiyordu.

te böyle, bir kez insanlar tarihi kendi seçtikleri koullar içinde ve kendi keyfiyetlerine göre yapmaya kalkrlarsa egemen güçlerin ekmeine ya sürmekle kalmazlar, ayn zamanda bütün birikimler üzerine kurulmu olan verileri de, geçmiten dersler alnacak olgular da kaybederler.

 
< nceki

Yorumlar

u anda herhangi bir yorum yaplmam - Aadaki formu kullanarak yorum ekleyebilirsiniz...


Sayfa 1 / 0 ( 0 yorum )

Bu makale iin yorum ekleyin: Bayrak Provokasyonunun Dndrd... ...

sim (gerekli)

E-Posta (gerekli)
E-Posta adresiniz sitede grntlenmeyecektir
Web Siteniz

Yorum

Image
"Bir yandan batnn içi snf, öte yandan Asya ve Afrika'nn köleletirilmi halklar milletler aras sermayenin kendilerini ykmak ve efendilerine büyük çkarlar salamak için köle durumuna getirilmek istediini anlad ve sömürge politikasnn iledii suç Dünya içilerince kavrand gün burjuvazinin gücü sona erecektir."
22 Ekim 1922
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
 
Makaleler: 2760
Web Linkleri: 3
Ziyaretiler: 32002991
Syndicate
 
left
Top! Top!
right